Bitcoin, czyli nowoczesna bankowość internetowa

Pieniądz jest znakiem towarowym, który uznawany jest praktycznie na całym świecie. Stanowi ważny element całej wymiany gospodarczej w wyniku zgody powszechnej. Wszystko, co stanowi przedmiot umowy pomiędzy ludźmi oraz jest wymienialne na towar, stanowi właśnie pieniądz. Niegdyś wykorzystywano w tym celu różne przedmioty, na tą chwilę są to banknoty w formie papierowej, monetowej i elektronicznej. Istnieje możliwość wykazania, że konkretna kwota stanowi własność innego użytkownika. Można przekazać daną kwotę innej osobie. Po jej przekazaniu traci się prawo do tej kwoty. Właśnie takim środkiem płatniczym jest Bitcoin. Rozwiązuje on w jednej chwili problemy, które wyżej zostały opisane. Wszystko dzięki mechanizmowi kryptograficznemu. Stanowi go cyfrowy zapis na podstawie klucza publicznego, który pozwala na uwierzytelnienie wszystkich transakcji między wszystkimi węzłami sieciowymi. Rozwiązuje także cały problem obliczeniowy, który dowodzi, że zostały wykonane pewne czynności mające na celu jego rozwiązanie. Bitcoin stanowi więc pierwszy w całej historii doskonały pieniądz, który opiera się na prawach matematycznych. Aktualny pieniądz, którym wszyscy się posługują jest pieniądzem fiducjarnym, czyli jak wskazuje nazwa, pochodzi ona z łaciny od słowa „fides”. Oznacza to wiarę, czyli oparcie na wierze do każdego banku, czy rządu. Waluta jest emitowana właśnie przez banki centralne i jest pewnym, że nie ma ona pokrycia w żadnych materialnych dobrach. Jeszcze do roku 1971 obowiązującym był parytet złota. Dzięki temu pieniądze miały w nim pokrycie. Na tą chwilę państwa gwarantują prawo dzięki prawu międzynarodowemu całkowitą swobodę w kwestii ustalania kursów walut. Wartość owej waluty wynika jedynie z monopolu, ponieważ państwo jako jedyne może emitować walutę. bitcoin wyróżnia się tym, że na jego emisję nie ma wpływu żaden bank, ani żadna inna instytucja państwowa. Jest to waluta anonimowa, nie jest obciążona żadnym podatkiem, a mimo to ma swoją wartość, którą można zakupywać różne przedmioty i dokonywać nią transakcji.